Faydalı Linkler

Ana Sayfa » Faydalı Linkler
Adalet Bakanlığı
Avrupa Birliliği Genel Sekreterliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Danıştay Başkanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı
Dışişleri Bakanlığı
E-Devlet
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gümrük Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Merkez Bankası
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Mevzuat Bilgi Sistemi
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Kütüphane
Milli Savunma Bakanlığı
Rekabet Kurumu
Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Patent Enstitüsü
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
Türkiye Tabipler Birliği (TTB)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Ulaştırma Bakanlığı

Yargıtay Başkanlığı
Europa – Avrupa Birliği Resmi Web Sitesi
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
European Environment Agency
European Organization for Quality (EOQ) – Avrupa Kalite Teşkilatı
Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAUA)
International Finance Corporation (IFC) – Uluslararası Finans Örgütü
International Labour Organization (ILO) – Uluslararası Çalışma Örgütü
International Maritime Organization (IMO) – Dünya Denizcilik Örgütü
International Monetary Fund (IMF) – Uluslararası Para Fonu
International Organization for Standardization (ISO) – Uluslararası Standardizasyon Örgütü
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
The Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)
The Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA)
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
The World Bank – Dünya Bankası
United Nations Environment Programme (UNEP) – Birleşmiş Milletler Çevre Programı
United States Environmental Protection Agency
World Health Organization (WHO) – Dünya Sağlık Örgütü
World Trade Organization (WTO) – Dünya Ticaret Örgütü

22 Şubat 2016